. . .

PCB MAPA ČESKÉ REPUBLIKY S RGB LED

MAPA ČESKÉ REPUBLIKY S DIGITÁLNÍMI RGB LED SMD ČIPY S MOŽNOSTÍ UKAZATELE AKTUÁLNÍ TEPLOTOU A KVALITOU OVZDUŠÍ.

Aktuální údaje lze čerpat z českého webu tmep.cz což je web kam lidé, bastlířy a další nadšenci mohou zasílat údaje naměřených hodnot nejen z meteostanic vlastní výroby.

MAPA ČR PŘI MRAZIVÝCH TEPLOTÁCH

K olvládání adresovatelných led používám ESP32 a 3 piny ( napájení kladný pól a GND a jeden výstup na data do mapy pro RGB led diody.

Ve videu je vidět zábleskový světelný had, který se objeví každých 60s a symbolizuje aktualizaci všech údajů ve všech okrsech.

Po napájení všech led diod, je určitě na místě provést pomocí jednoduchého kódu pro ESP32 kompletní test RGB barev. Je potřeba definovat počet led diod a v případě mapy ČR se jedná o 77 led čipů

#include "Freenove_WS2812_Lib_for_ESP32.h"

#define LEDS_COUNT 77
#define LEDS_PIN	2
#define CHANNEL		0

Freenove_ESP32_WS2812 strip = Freenove_ESP32_WS2812(LEDS_COUNT, LEDS_PIN, CHANNEL, TYPE_GRB);

void setup() {
 strip.begin();
 strip.setBrightness(20); 
}

void loop() {
 for (int j = 0; j < 255; j += 2) {
  for (int i = 0; i < LEDS_COUNT; i++) {
   strip.setLedColorData(i, strip.Wheel((i * 256 / LEDS_COUNT + j) & 255));
  }
  strip.show();
  delay(10);
 } 
}

Zde je video a kód pro otestování čistě jednotlivých RGB barev postupně a každé led diody vč. svícení všech barev současně, při této kombinací svítí bílou barvou.

#include "Freenove_WS2812_Lib_for_ESP32.h"

#define LEDS_COUNT 77
#define LEDS_PIN	2
#define CHANNEL		0

Freenove_ESP32_WS2812 strip = Freenove_ESP32_WS2812(LEDS_COUNT, LEDS_PIN, CHANNEL, TYPE_GRB);

u8 m_color[5][3] = { {255, 0, 0}, {0, 255, 0}, {0, 0, 255}, {255, 255, 255}, {0, 0, 0} };
int delayval = 100;

void setup() {
	strip.begin();
	strip.setBrightness(10);	
}
void loop() {
	for (int j = 0; j < 5; j++) {
		for (int i = 0; i < LEDS_COUNT; i++) {
			strip.setLedColorData(i, m_color[j][0], m_color[j][1], m_color[j][2]);
			strip.show();
			delay(delayval);
		}
		delay(500);
	}
}

Na článku se pracuje…. poslední aktualizace 14. 4. 2023

Publikováno 2. 3. 2023

Menu