. . .

Turck Cloud pro sběr a analýzu dat

 

Pro nově se rozvíjející sféru průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0 společnost Turck vyvinula moderní speciální cloudový systém pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh.

Co se skrývá pod označením Turck Cloud?

 

Specialitou systému Turck Cloud je možnost volby ze strany uživatele, kde budou data uložena a jestli mají být přenášena přes internet. Turck cloud systém totiž mimo použití serverů společnosti Turck umožňuje i nainstalování na servery uživatele, které nemusí být připojeny na internetovou síť a mohou být fyzicky i komunikačně jen součástí vnitřní sítě firmy. Jinak řečeno, zákazníci si mohou zvolit, zda budou jejich data uložena ekonomicky a centrálně na serverech společnosti Turck, nebo v oblasti výroby, kdy je software Turck cloud nainstalován na vlastních serverech. Varianta s centrálně zpracovávanými daty může být také registrovaná na uživatele jako zákaznický cloud. V takovém případě může být uživatelské rozhraní cloudu přizpůsobené značce a firemní identitě zákazníka. Tato varianta je obzvlášť zajímavá pro výrobce jednoúčelových strojů (OEM), kteří chtějí cloud službu nabízet svým zákazníkům jako další volbu pro jejich stroje a zařízení.

 

 

5 bodů Turck Cloud systému:

 

1: Dodávání uživatelských dat provozu strojů a zařízení.

2: Generování dodatečných dat v senzorech a modulech průmyslové sběrnice.

3: Integrace v systémech zavedených dodavatelů cloudu.

4: Šité na míru pro průmyslovou automatizaci.

5: Cloud aplikace přizpůsobené průmyslovým výrobním procesům.

 

Publikováno: 24. 01. 2019

 

Menu