. . .

Logická sonda s tranzistory

18.02.2013 12:29

Logická sonda

Jednoduchá logcká sonda s tranzistory

Toto schéma není převzaté z jiného webu apod.

Další šíření bez mého souhlasu je zakázáno!!!

Na konci stránky se můžete podívat na video.

Více zde:

Pokuď se na vstup ( HROT ) připojí logická jednička sepne se tranzistor T1 a ten uzemní bázi tranzistoru T2 takže LED Dioda D1 nesvítí avšak se otevře tranzistor T3 a LED Dioda D2 se rozsvítí – indikace logické 1.

V případě, že na vstup připojíme logickou nulu bude báze tranzistoru T2 i T3 uzemněná – oba tranzistory jsou uzavřeny. Trazitor T2 bude tedy otevřen a LED  D1 bude svítit.

sonda

Rezistor R3 určuje proud, který bude procházet LED diodami.

Rozpis součástek:

T1-T3 = BC 547

R1 = 27K

R2 = 6,8K

R3 = 150R

R4 = 15K

R5 = 3K

R6 = 6,8K

D1 = Led zelená

D2 = Led červená

Schéma:

logickáok

Návrh na DPS

Brzy další info…

Za případné škody na majetku, nebo ujmě na zdraví nenesu žádnou odpovědnost!!!

Menu