. . .

Detektor el. polí

Toto schéma není převzaté z jiného webu ani překopírované z jiné stránky. Schéma toho to detektoru je všeobecně známé ve světě.

Šíření schématu ( jako obrázku ) z této stránky na jiné weby je zakázáno.

 

Na konci stránky si můžete prohlédnout video.

 

Díky Darlingtonově zapojení tranzistorů se zesílení násobí a dá se tímto způsbem získat ohromné zesílení. Před bází tranzistorů je rezistor, který chrání tranzistory před zničení ( odpálením ) a za nimi následuje anténa.

 

Čevená led – kladné náboje statické elektřiny

Zelená led – Záporné noboje statické elektřiny

Svíti li obě současně jedná se o el. pole např. kolem zásuvky nebo nějaké zařízení pod napětím ze sítě.

 

pole

 

Anténa – Měděný drát 12cm dlouhý

Napájení 9V

Tranzistor KC 508 se již nevirábí, náhrada za tento typ je BC 547 (8)

Před led diodou bohatě postačí rezistor 320R, nebo 470R ( přesnou hodnotu lze vypočítat pomocí Ohmoova zákona ).

 

 

EL POLE OK

 

 

V návrhu tištěného spoje jsem propojil, napájení, celé zařízení je napájenou 1ks 9V baterií.

Za případné škody na majetku, nebo ujmě na zdraví nenesu žádnou odpovědnost!

 

Menu