. . .

Měnič napětí z 0,4V na 1,5V

19.02.2013 09:44

Měnič napětí

Měnič napětí z 0,4V na 1,5V

 

Toto schéma není převzaté z jiného webu apod.

Další šíření bez mého souhlasu je zakázáno!!!

 Brzy udělám video…
Brzy další info.. ( 19. 2. 2013 )

 

Toto zařízení je možné použít například u citrónu z kterého dostaneme větší napětí. Jak jistě všichni více, tak citrusy jsou zdroejem elektrické energie a pro její získání stačí měděný drát ( Cu ) jako kladný pól ( + ) a druhý drát například lze použít hřebík apod., který slouží jako záporný pól ( – ).  Vstupní napětí je 0,4V ( 400mV )což by měl jeden citrón poskytnout, případně lze propojit dva citróny do série. Na výstupu poté můžeme rozsvítit LED Diodu, případně rozběhat nějaké jiné zařízení.

 

L1 = Tlumivka 330uH

Výstupní napětí je cca. od 1,5V a více. Záleží kolik bude vstupní napětí.

 

 

Za případné škody na majetku, nebo ujmě na zdraví nenesu žádnou odpovědnost!!!

 

Menu