. . .

Krystalka

05.03.2012 20:21

 

Krystalka

 

Sluchátko musí mít min. 2000Ω a diody jsou germaniové. Uzemění např. topení, nebo trubka od topení apod. Příjem rádiového vysílání AM.

 

Jde o jednoduchý radiový přijmač bez nutnosti napájení .Energije, kterou krystalka čerpá pro svou funkci bere přímo z radiového signálu.

 

1111

 

 

 

Za případné škody na majetku, nebo ujmě na zdraví nenesu žádnou odpovědnost!

 

Menu