. . .

Šestifázový analyzátor výkonu –  řešení pro vývoj řízených pohonů

 

Pohony v průmyslu, ale v poslední době především elektrických pohonů v automobilech. Zde jsou používány hlavně střídavé, frekvenčně řízené pohony synchronní i asynchronní, kde díky využití šířkové modulace správné a přesné změření výkonu a účinnosti přes celý řetězec není snadnou záležitostí.

Analyzátor PPA3560 nabízí 12 kanálové měření šesti wattmetry v jedné jednotce. Všechna měření jsou časově synchronizována pomocí jádra centrálního FPGA, které získává vzorkovací body ze všech 12 kanálů současně a zabraňuje tak „serializaci“ získávání dat. To umožňuje PPA3560 dosáhnout bezkonkurenčního přesnosti fázového úhlu mezi kanály 0,005deg. Tento parametr je jedním z klíčových vlastností, které z PPA3500 dělá nejlepším analyzátorem na trhu z hlediska přesnosti.

 

 

Další významnou vlastností je vysokorychlostní měření výkonu s intervalem 5 ms. Měření zahrnují všechny kmitočtové složky napětí i proudu, například základní složku, harmonické i nosnou PWM měniče vzorkováním 1Ms/s na libovolné frekvenci pohonu.

 

 

Všechny hodnoty měření výkonu a hodnoty RMS jsou vypočteny současně přes 6 fází, což umožňuje snadno naměřené hodnoty vybrat a zobrazovat je během analýzy.

 

 

Publikováno 31. 01. 2019

Menu