. . .

Jednoduchý blikač s PIC 12F629, který vytváří velice pěkný efekt.

Při použití jedné barvy led diod, lze blikač využít i na kolo.

Napájecí napětí je 9V.

Program pro CPU bude vložen brzy.

Za případné škody na majetku, nebo ujmě na zdraví nenesu žádnou odpovědnost!

Publikováno dne 23. 09. 2021

Menu