. . .

Nová oblouková ochrana S-ARC1 a DS-ARC1

Podle výrobkové normy IEC/EN 62606 je oblouková ochrana (AFDD) zařízení, jehož účelem je zmírnit následky poruch vlivem elektrického oblouku tak, že obvod zasažený poruchovým obloukem je detekován a automaticky odpojen. Poruchy související s elektrickým obloukem mohou být způsobeny řadou příčin, např. poškozenou izolací, zachycením kabelů, nesprávnouou instalací, přerušením žíly v kabelu, ultrafialovým zářením, nahlodáním kabelu hlodavci, uvolněným kontaktem a připojovacím místem, popř. prasklou vidlicí či prasklinou v plášti kabelu.

Nové řady obloukových ochran S-ARC1 (AFDD s instalačním jističem) a DS-ARC1 (AFDD s kombinací jistič/chránič), které zajišťují komplexní ochranu. Díky těmto výrobkům je možné včas detekovat většinu obecných nebezpečí vyvolaných poruchami v elektrické instalaci a minimalizovat riziko poškození vlivem požáru.

S-ARC1 (AFDD s jističem)

Nová oblouková ochrana 1P+N v šířce pouhé dva moduly, s integrovaným instalačním jističem a s typovým označením S-ARC1 a S-ARC1 M je k dispozici ve verzi s vypínací schopností 6 a 10 kA a v této kombinaci poskytuje ochranu proti nadproudům a poruchovým obloukům (sériový a paralelní). Je- -li dále zkombinována s proudovým chráničem zařazeným v příchozí větvi, tak S-ARC1 představuje optimální řešení při zajišťování dokonalé ochrany budov a cenných zařízení napájených z rozváděče a také osob, které se v tomto prostředí pohybují .

Oblouková ochrana DS-ARC1 se zabudovaným proudovým chráničem s nadproudovou ochranou, tj. kombinací jistič/chránič, je taktéž ve verzi 6 a 10 kA s možností výběru charakteristiky jističe B a C, citlivost je 30 mA s typem reziduálního proudu A. Výrobek je v šířce tří modulů. Poskytuje maximální ochranu proti nadproudům, přepětí, zemnímu spojení a poruchovým obloukům (sériový a paralelní). Navíc je tato ochrana vybavena optickou signalizací vybavení poruchou zemního spojení (modrý proužek na páčce) a funkcí vyvolání příčiny poslední poruchy.

Oblouková ochrana DS-ARC1 (AFDD s kombinací jistič–chránič)

Aktuální stav přístroje je monitorován LED kontrolkami, které identifikují případnou příčinu vybavení ochrany. Toto řešení zkracuje dobu nutnou na údržbu a usnadňuje nalezení závady na síti a její odstranění.

Díky interní jednotce elektroniky provádějí obloukové ochrany nových řad S-ARC1 a DS-ARC1 od společnosti ABB průběžný autotest, který zaručuje kontinuitu provozu a brání nežádoucímu vybavení ochrany v případě neuspokojivého výsledku takového interního autotestu. V takovém případě zhasne LED kontrolka, popř. začne blikat střídavě zeleně a červeně, avšak systém nevypne. Navíc obsahuje testovací tlačítko, kterým se ověřuje její správná funkce.

ZDROJ INFORMACÍ ABB A Odborné časopisy elektro.

Publikováno: 20. 07. 2019

Menu