. . .

PŘEDEM UPOZORŇUJI, ŽE SE JEDNÁ O NEBEZPEČNÝ VÝROBEK. VÝROBA TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A JÁ NENESU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY NA MAJETKU, NEBO UJMĚ NA ZDRAVÍ!

Vysokonapěťové trafo je objednáno z Číny a již obsahuje určitou elektroniku pro napájení ze stejnosměrného proudu avšak na výstupu je poté napětí několik kilovoltů.

Menu