. . .

Jednoduché zapojení signalizačního blikače s PIC 12F629 s několika režimy blikání. Napájení je pouze 3V a postačí např. CR2032 na kterou si i lze vytisknout na 3d tiskárně pouzdro.

UPOZORNĚNÍ: Při prohození polarity jde zařízení do skratu, nejen že při špatně zapojené polaritě napájení je odběr více jak 1A, tak současně hrozí zničení CPU.

Tento blikač/zařízení však neslouží, jako náhrada za reflexní pásky.

Za případné škody na majetku, nebo ujmě na zdraví nenesu žádnou odpovědnost!

Publikováno 25. 09. 2021

Menu