. . .

ZÁBLESKOVÝ BLIKAČ 2

10.01.2014 05:52

 

ZÁBLESKOVÝ BLIKAČ

 

Toto schéma není převzaté z jiného webu apod.

Další šíření bez mého souhlasu je zakázáno!!!

 

Jedná se o jednoduché zapojení zábleskového blikače s možnosti připojit až 3 LED diody paralelně za sebou.

Jak je vidět ze schématu, tak jsou použity dva různé tranzistory, jeden NPN ( BC238B ) a druhý PNP ( BC308B ).

 

 

Za případné škody na majetku, nebo ujmě na zdraví nenesu žádnou odpovědnost!!!

 

 

 

Menu