. . .

Ochrany před přepětím od NOARK pro fotovoltaické systémy

Ochrany před přepětím od NOARK pro fotovoltaické systémy

 

Úder blesku a elektromagnetické impulzy vznikající při spínacích dějích, znamenají vážné ohrožení bezpečnosti elektrických instalací. I přes krátkou dobu trvání, takové přepětí vyvolává rázový proud, který může způsobit úplné selhání, nebo dokonce zničení postižené instalace.

 

Zařízení na ochranu před přepětím (SPD – Surge Protective Devices) plní především dva úkoly:
1) Omezení nárůstu amplitudy napětí tak, aby nebyla překročena dielektrická pevnost zařízení.
2)  Svedení rázových proudů vyvolaných přepětím.

OBR. 01 : Svodiče přepětí Ex9UEP 35P 1500

 

 

Zařízení na ochranu před přepětím jsou klasifikována do tří tříd v souladu s normou ČSN EN 61643-11 ed. 2.

SPD třídy I chrání elektrické instalace před přímým úderem blesku a doporučuje se ve specifických případech budov pro provozování služeb a pro průmysl chráněný systémem ochrany před bleskem nebo síťovanou klecí. Může svést částečný bleskový proud s typickým průběhem rázové vlny 10/350 µs.

SPD třídy II je hlavní ochranný systém pro všechny elektrické instalace nízkého napětí. Je-li instalován v každém elektrickém rozváděči, zabraňuje šíření přepětí v elektrických instalacích a chrání připojená zařízení. SPD třídy II svádějí rázovou vlnu proudu s charakteristickým průběhem 8/20 µs.

SPD třídy III mají menší schopnost svádět proud vyvolaný přepětím. Proto se instalují jako doplněk k SPD třídy II a v blízkosti citlivých zátěží. Třída III SPD je charakterizována kombinací rázových vln napětí 1,2/50 µs a proudu 8/20 µs.

 

NOARK, jeden z předních světových dodavatelů nízkonapěťových zařízení a špičkové solární techniky, má ve svém sortimentu přepěťové ochrany všech tříd (včetně kombinace ochran tříd I + II) v produktové řadě Ex9UE 1-3. Novinkou v sortimentu firmy NOARK pro rok 2019 je kompletní řada přepěťových ochran třídy II DC Ex9UEP, založená na využití varistorů a vhodná pro uzemněné i neuzemněné fotovoltaické aplikace. Zařízení této inovativní produktové řady se vyznačují maximálním trvalým provozním napětím v rozsahu od 600 do 1 500 V DC.

Naskýtá se otázka, proč až 1 500 V DC. V posledních několika letech byl totiž pro výstavbu fotovoltaických elektráren přijat standard struktury zapojení s napětím 1 500 V DC. Přechod k vyšším napětím řetězců (stringů), do nichž jsou sériově spojeny fotovoltaické panely, vede k významnému snížení počtu zdrojových obvodů, slučovacích boxů a potřebného elektrického zařízení. Kromě toho nejsou žádné záměry překročit v budoucnosti napětí řetězců 1 500 V DC, protože to už by nebylo nákladově efektivní.

Nové SPD společnosti NOARK jsou modulární. Zásuvný modul je navržen tak, že jej lze vyměnit bez odpojení zařízení. Indikátor stavu zásuvného modulu ukazuje, zda je SPD funkční nebo mimo provoz, a volitelný kontakt dálkové signalizace iniciuje dálkovou signalizaci a výstrahu. Moduly přepěťových ochran Ex9UEP SPD se snadno instalují a dokonale integrují do řad na liště v rozváděčích NOARK (obr. 1).

 

OBR. 02: Polarizovaný jistič 2P Ex9BP-JX

 

 

Nová řada ochran NOARK je doplněna novou generací jističů stejnosměrného proudu. Je to jednak nepolarizovaný miniaturní jistič Ex9BP, nahrazující starý typ Ex9BP- -H/N, dále polarizovaný jistič Ex9BP-JX (obr. 2), který nahrazuje Ex9BD, a zejména nový kompaktní jistič Ex9MV2S-PV (obr. 3) se zkratovou odolností 15 kA, určený hlavně pro fotovoltaické aplikace se jmenovitým napětím až 1 500 V DC.

 

OBR. 03: Kompaktní jistič Ex9MV2S-PV

 

 

NOARK se intenzivně zabývá vývojem inovační fotovoltaické techniky. Společnost je v současné době schopna nabídnout kompletní montážní prvky pro všechny druhy fotovoltaických systémů a její sortiment pro fotovoltaiku se neustále rozšiřuje.

 

ZDROJ INFORMACÍ: http://www.noark-electric.cz

Publikováno 30. 05. 2019

Menu