. . .

Lokalizace poruch izolace v navzájem propojených napájecích soustavách

Monitorování izolačního stavu a vyhledávání poruchy izolace za provozu bez přerušení napájení

Díky inovované řadě hlídačů izolace ISOMETER® iso685-D-P nabízí firma Bender zařízení pro monitorování izolace, které odpovídají nejmodernější technologii z hlediska spolehlivosti, měřicích metod, použitelnosti a designu.

Čím větší je systém napájení izolované soustavy, který má být monitorován, tím obtížnější je za provozu nalézt možné poruchy izolace. Pokud jste se již někdy s takovým problémem setkali, dáte mi jistě zapravdu, že bez možnosti vypínání jednotlivých vývodů je lokalizace závady izolace nesnadným úkolem. Řešením jsou právě vhodně navržené přístroje automatických systémů pro lokalizaci poruch izolace dle ČSN EN 61557-9, které přesně určí vývod se sníženým izolačním stavem. Výhodou a výsledkem je pak pro provozovatele takové napájecí soustavy dostupnost napětí, je zvýšena také bezpečnost a minimalizuje se tak riziko neplánovaného výpadku napájení a přerušení výroby nebo provozu. Pro správnou funkci jsou pak vyžadovány další vhodně zvolené elektronické komponenty.
Verze přístrojů iso685-D-P a iso685-S + FP200 lze použít pro systémy s vyhledáváním poruchy izolace. V okamžiku, kdy nastane porucha a hodnota izolačního stavu klesne pod nastavenou mez, vestavěný generátor lokalizačního proudu začne vytvářet omezený lokalizační proud vůči zemi. Tento lokalizační proud může být variabilně nastaven dle aplikace. Vyhodnocovací jednotky EDS z řady ISOSCAN® s připojenými měřicími transformátory proudu pak mohou během několika málo sekund určit přesně vývod s poruchou izolace. Přístroje iso685 a EDS440 a EDS441 jsou vzájemně propojeny pomocí dvoudrátové sběrnice nebo za pomocí adaptéru, který je umístěn v DIN liště za přístrojem. Všechna potřebná nastavení zařízení EDS44x lze konfigurovat pomocí webserveru vestavěného v iso685-D-P. Je možné nastavit parametry pro každý kanál samostatně nebo všechny měřicí kanály najednou.

 

 

jak je tomu však v navzájem propojených IT soustavách aneb funkce EDSsync:

 

EDSsync funkce
Izolační monitorovací zařízení iso685-D-P může být také použito v aplikacích se vzájemně propojenými napájecími systémy. Díky unikátní funkci EDSsync se všechna zařízení iso685-D-P ve skupině a následně i všechna připojená zařízení EDS účastní vyhledávání místa s poruchou izolace. Tato funkce je nezávislá na tom, zda se monitorování izolace ve spojených systémech provádí prostřednictvím sítě ISOnet za pomocí sběrnice BCOM a komunikaci po UTP kabelu nebo přepnutím digitálního vstupu.
Je však možné využít zapojení měřicích transformátorů pouze k jedné vyhodnocovací jednotce. Oba hlídače izolace mohou řídit funkci lokalizace poruchy izolace pouze na jedné straně připojených vyhodnocovacích jednotkách EDS44x.

 

 

DALŠÍ MOŽNOSTI A FUNKCE: ISOnet funkce, ISOloop funkce.

 

IOM441 vstup/výstupní modul
K jedinému přístroji iso685 lze připojit až 50 vyhodnocovacích jednotek EDS tedy až 600 měřených vývodů. Rozšířením vyhodnocovací jednotky o vstup/výstupní modul IOM441 lze pro každý měřicí kanál EDS44x přiřadit bezpotenciálový kontakt. To umožňuje odeslat zprávy do řídicího systému o místě poruchy nebo přímo odpojit vývod s poruchou izolace a tím tak udržovat vysokou dostupnost napájení pro důležitá zařízení.

 

Posun napětí
V DC systémech může iso685-D-P hlásit poruchu izolace také za pomoci posunu napětí na monitorované síti vůči zemi. Nově lze hodnotu reakce nastavit v krocích po 5V.

 

 

Komunikace
Přístroj iso685-D-P může komunikovat za pomocí sběrnice s protokolem Modbus TCP, Modbus RTU a isoData. Pokud se iso685-D-P používá spolu s EDS44x-L, komunikace s řídicím systémem probíhá přes Modbus TCP.

 

ZDROJ INFORMACÍ: https://www.ghvtrading.cz/

 

Publikováno 08. 03. 2019

Menu