. . .

SchémataCAD – Tvorba výkresové dokumentace

SchémataCAD – Tvorba výkresové dokumentace

 

Jednoduché používání a snadné ovládání

Firma ELMER se řídí zásadou, že by uživatel měl umět software používat pokud možno intuitivně, bez nutnosti listování v manuálu či zaškolování. Ačkoliv SchémataCAD nemíní konkurovat složitým softwarům s nepřebernými možnostmi a volbami, tak i přesto nabízí ucelenou řadu potřebných a přitom jasně pochopitelných funkcí.

Načítání 3D CAD výkresů ve formátech DWG/DXF

Funkce načítání v oblíbených CAD výkresových formátech DWG/DXF (včetně nejnovější verze 2017) je velmi často používána a řada uživatelů zakresluje rozvody právě do takovýchto stavebních podkladů. Tento import výkresů je velmi propracovaný. Jsou načteny a správně zobrazeny veškeré prvky, bloky i externí reference, zachovány jsou typy písem, šrafy a zejména styly čar, včetně komplexních čar (např. čáry s vlnovkami), tak důležitých pro kreslení inženýrských sítí. Novinkou je načítání i trojrozměrných 3D výkresů s možností natáčení v prostoru.

 

 

Novinka – prohlížeč výkresů pro Android tablety a mobily

Software SchémataCAD je výjimečný i tím, že funguje na dotykových Android tabletech a mobilech jako prohlížeč CAD výkresů. Právě na tabletu je možné výkres pohodlně prohlížet v terénu, třeba na stavbě. Pomocí dotykové obrazovky lze výkres posouvat, přibližovat, otáčet v prostoru, vypínat vrstvy a odečítat vzdálenosti. Uživatel nyní může mít své výkresy kdykoliv a kdekoliv s sebou.

Široký výběr schématických značek
V softwaru je připraveno více než 1200 elektrotechnických značek. Značky lze ve výkresu popisovat, přesouvat, kopírovat a propojovat automatickými spoji, které vykreslí optimální vedení spoje Vzhled značek lze upravovat a jednoduše je možné nakreslit nové značky a přidat je do knihovny. Užitečná je i možnost hromadné opravy či záměny stejných značek na již hotovém výkresu.

 

Kreslení instalačních výkresů

Kreslení rozvodu instalace do půdorysu je jednou ze stěžejních oblastí využití softwaru SchémataCAD. Pro tvorbu půdorysu je funkce na kreslení zdí nebo lze načítat výkresy půdorysu v nejpoužívanějším formátu DWG a DXF. Dokonce i papírový výkres lze pomocí skeneru a funkce pro inteligentní rozklad obrázku převést na plně upravitelný výkres.

 

ZDROJ INFORMACÍ: https://www.elmer.cz/

 

Publikováno 25. 02. 2019

Menu