. . .

Archiv autora: vejvycz

Analyzátory sítí PAQ

Jedná se o základní řadu analyzátorů, které jsou díky svým parametrům vhodné jak pro měření základních veličin. Jako je napětí a proud, tak dalších veličin, jako je například podíl vyšších harmonických, výkon či Cosφ. Analyzátory jsou vhodné i pro aplikace, které vyžadují přesnější měření. Jednou z hlavních výhod analyzátorů je vzorkovací frekvence, která je jednou […]

KLEŠŤOVÝ MĚŘIČ – JAK ZMĚŘIT ROZBĚHOVÝ PROUD?

S jevem rozběhového proudu se můžeme setkat při práci s elektrickými motory. Nejednou způsobí zapnutí motoru ve špatně naprojektovaných instalacích aktivaci ochrany. Důvodem je právě rozběhový proud – v okamžiku zapnutí motor odebírá mnohem větší proud než pracovní proud nebo proud v ustáleném stavu motoru. Tento jev je poměrně krátkodobý, například u třífázového motoru trvá […]

Menu