Ohmův zákon

30.08.2013 21:58

Ohmův zákon

 

Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi ELEKTRICKÝM ODPOREM, NAPĚTÍM a PROUDEM.

 

Zákon říká, že elektrický proud v elektricky vodivém přemětu je přímo úměrný elektrickému napětí přiloženému na tento předmět, konstantou úměrnosti je vodivost.

Odpor většiny látek je závislý na jejich teplotě, která se průchodem proudu může měnit. Rovněž lze náročným technologickým postupem vyrobit látky, jejichž odpor může mít za určitých podmínek výrazně nelineární charakter – polovodiče. Při vedení elektrického proudu dochází i k jiným elektrickým jevům – běžné materiály mají kromě odporu také elektrickou permitivitu, může se projevovat vliv elektrické indukce.

 

Zde na obrázku vidíme základní zákony pro elektrotechniku.

 

zákon ohm

 

Nezapomeňme, že vždy počítáme v základních jednotkách

U= Napětí se udáva ve voltech..

A= Proud a udává se v ampérech.

R= Odpor a základní jednotka je Ohm.

 

1. ZÁKON

 

Pomocí tohoto zákon spočteme hodnoutu rezistoru ( odpor ), pokuď známe napětí,   a proud.

 

2. ZÁKON

 

POMOCOÍ TOHOTO ZÁKONA SPOČTEME PROUD, ZNÁME-LI NAPĚTÍ A HODNOTU REZISTORU.

 

3. ZÁKON

 

Pomocí tohoto zákona spočteme napětí, pokuď známe odpor a proud.

 

4 ZÁKON

 

Pomocí tohoto zákona spočteme výkon, známe-li napětí a proud.