Tyristor – POPIS

Jedná se o polovodičovou součástku se třemi přechody PN.

Stavy tyristoru

Může být do obvodu zapojen ve dvou směrech.Propustný a závěrný a může mít 3 stavy.

1.)blokovací

2.)vodivý

3.)nevodivý

Závěrný směr

J1+J3 =>závěrný sm.

J2=>propustný sm.

Propustný směr

Na elektrodě G bude napětí 0V

J1+J3=>propustný sm.

J2=>závěrný sm.

=>blokovací stav (proud neprochází)

Na elektrodě G bude napětí Ug (= vhodné napětí)

J1+J2+J3=>propustný sm.=>stav vodivý

Voltampérová charakteristika tyristoru

Tyristor se ze stavu vodivého do stavu nevodivého dostane změnou polarity nebo přerušením prac. obvodu.