Blikač na kolo

01.04.2014 05:15

JEDNODUCHÝ BLIKAČ NA KOLO

 

Toto schéma není převzaté z jiného webu apod.

Další šíření bez mého souhlasu je zakázáno!!!

 

Brzy další info.

 

 

 

Za případné škody na majetku, nebo ujmě na zdraví nenesu žádnou odpovědnost!!!